Villkor

Bokning och betalning

Vid bokningstillfället erläggs en bokningsavgift om 1000 SEK per stuga.
Resterande belopp betalas senast 30 dagar innan ankomst. Detta utan uppmaning.

Efter genomförda inbetalningar erhålls en e-postkvittens på det betalade beloppet.
 
Avbokning
Mindre än 12 veckor innan bokad vecka, mister ni handpenningen om 1000 SEK. Resterande belopp återbetalas, om det erlagts.

Mindre än 30 dagar innan bokad vecka återbetalas 0 % av erlagt belopp.*

(*) Bokas vakansen av annan hyresgäst återbetalas 60 % av totala hyresbeloppet, om det erlagts. Ofta, beroende på när stugan avbokas, är det någon annan som hyr er avbokade stuga. Detta då efterfrågan ofta är större än utbudet.