Hitta hit

Då Du kör av färjan i Visby hamn tag höger. 

I rondellen som kommer med en pelare i tag höger mot Västergarn, Högklint, Tofta mm.

Följ vägen söderut och sväng av höger när du ser skyltar med texten Kneippbyn, Högklint. Följ vägen förbi Kneippbyn och fortsätt via en 90 graders vänstersväng.

Då Du kommer till en trevägskorsning med skylt, Fridhem, fortsätt rakt fram. Ca 200 m längre fram, sväng höger mot Högklint. Följ Utsiktsvägen ca 200 m, på höger sida kommer ett grått hus med svart tak. Detta är tomtens huvudhus. 30 m längre fram kommer en liten asfalterad parkering, parkera där - framme.  

I den stuga du ska ha sitter nyckel i dörren.

Om Du trots vägbeskrivningen inte skulle hitta så fråga efter utsiktspunkten på Högklint. Stugorna ligger 100 m från utsiktspunkten med adress Utsiktsvägen 6. 

Karta